Goed om te weten


 

 1. De inschrijving start op 1 maart 2016 en sluit als het maximaal aantal deelnemers is bereikt (maar uiterlijk op 20 juni 2016).

 2. Iedere deelnemer ontvangt van de organisatie een badmuts en een tijdsregistratie-chip. Beiden zijn verplicht om te dragen. Zonder officiële ALS badmuts of tijdswaarneming mag er niet gestart worden. Dit is in verband met veiligheidsvoorschriften.

 3. Iedere deelnemer moet zich bij aanmelding op 9 juli 2016 ter plaatse kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 4. We vragen alle deelnemers bij de registratiebalie op 9 juli een gezondheidsverklaring en een vrijwaringsverklaring te ondertekenen waarbij je als deelnemer akkoord gaat met het zwemmen op eigen risico. (De formulieren worden vooraf gemaild zodat ze op gemak doorgelezen kunnen worden). Het water is weliswaar schoon, maar het water is geen officieel zwemwater. De waterkwaliteit zal voor de A Local Swim Drachten worden gecontroleerd door Wetterskip Fryslan en de vaart zal worden gecontroleerd op zwerfvuil..

 5. Deelname is ten allen tijde voor eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook ontstaan vooraf, tijdens, of na A Local Swim Drachten (of op alternatieve datum zie punt 12). De deelnemer dient in het bezit te zijn van de gebruikelijke verzekeringen zoals bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering en een adequate ziektekostenverzekering.

 6. De deelnemersbijdrage (het inschrijfgeld) is € 40,-. Hiervoor word je als deelnemer helemaal in de watten gelegd met o.a. een badjas, slippers, badmuts, een maaltijd, drankmunten, tijdwaarneming, omkleedgelegenheid, entertainment etc. Voor de Jeugdswim is het inschrijfgeld € 10,- (handdoek, tijdwaarneming, iets lekkers te eten en te drinken).

 7. Iedere deelnemer gaat de inspanningsverplichting aan minimaal € 150,- aan donatiegeld op te halen via zijn/haar persoonlijke pagina op www.alocalswimdrachten.nl Voor de jeugdswim is dit donatiebedrag vastgesteld op € 50,-.

 8. Iedere deelnemer krijgt vanaf inschrijving tot aan het evenement nieuwsbrieven gestuurd met allerlei informatie en leuke weetjes. Als laatste ontvang je circa een week voor het evenement de startbescheiden.

 9. De organisatie van A Local Swim Drachten raadt sterk aan om deel te nemen, maar ook een aantal keer te trainen, in een wetsuit of shorty. Een wetsuit (of shorty) geeft extra drijfvermogen en extra warmte.

 10. Kan een deelnemer onverhoopt vanwege gezondheidsproblemen of familieomstandigheden niet aan de start verschijnen op 9 juli 2016, dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort. (Na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring.) De deelnemer kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via tjitske@live.fr Gedoneerde sponsorgelden op zijn/haar persoonlijke pagina worden niet gerestitueerd maar komen ten goede aan belangrijk onderzoek naar ALS.

 11. De Stichting ALS Drachten behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Swim Drachten.

 12. De Stichting ALS Drachten behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden A Local Swim Drachten te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden/sponsorgelden komen ten goede aan de Stichting ALS Nederland.